PROJEKT - „Po co? Dlaczego? Jak?"


OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELI DO PROJEKTU
„Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów"
realizowanym w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 58 im. Ireny Sendlerowej w BYDGOSZCZY
Beneficjent projektu: Miasto Bydgoszcz

          Ogłaszamy nabór dla nauczycieli - uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów" realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.
         Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
         Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2017 r. - 31.07.2018 r.
         Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego - dokumenty te są dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły www.sp58.bydgoszcz.eu
Dokumenty i formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – p. Barbara Kowalczyk
Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły www.sp58.bydgoszcz.eu po zakończeniu naboru.

Termin składania dokumentów: 7 lipca 2017 r.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin naboru i uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy


Dyrektor Szkoły
mgr inż. Ewa Żmijewska

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage